วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557

กำเนิดอาเซียน

     

อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations หรือ ASEAN) ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ(The Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยมีผู้แทนจาก 5 ประเทศร่วมลงนามในปฏิญญา ประกอบด้วย


1.นายอาดัม  มาลิก(รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย)
2. ตุน อับดุล ราชัก บิน ฮุสเซน(รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติมาเลเซีย)
3. นายนาซิโซ  รามอส(รัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์) 
4. นายเอส  ราชารัตนัม(รัฐมนตรีต่างประเทศสิงค์โปร์

5. พันเอก(พิเศษ) ถนัด คอมันตร์(รัฐมนตรีต่างประเทศไทย)

ในเวลาต่อมาได้มีประเทศต่างๆ เข้าเป็นสมาชิกเพิ่มเติม ได้แก่
บรูไนดารุสซาลาม
(เป็นสมาชิกเมื่อ 8 ม.ค. 2527)   เวียดนาม(วันที่ 28 ก.ค. 2538)  ลาว พม่า(วันที่ 23 ก.ค. 2540) และกัมพูชา(วันที่ 30 เม.ย. 2542) ตามลำดับ
จากการรับกัมพูชาเข้าเป็นสมาชิก ทำให้อาเซียนมีสมาชิกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบันนี้  จำนวน 10 ประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น